ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ประมวลจริยธรรม


วันที่สร้าง ชื่อประมวล ดาวน์โหลดไฟล์

หนังสือ


วันที่สร้าง ชื่อหนังสือ ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารต่างๆ


เทมเพลตแบบประเมินประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ดาวน์โหลดไฟล์
แบบประเมินกรรมการจริยธรรม(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ดาวน์โหลด
แบบประเมินประธานกรรมมการจริยธรรม ดาวน์โหลด

เทมเพลตแบบประเมินกรรมการภายใน

ดาวน์โหลดไฟล์
แบบประเมินกรรมการจริยธรรม (ภายใน) ดาวน์โหลด

ตัวอย่างเอกสารอื่นๆ

ดาวน์โหลดไฟล์
แบบรับรองรายชื่อบุคคล ดาวน์โหลด
แบบประวัติประธานกรรมการจริยธรรม ดาวน์โหลด
แบบประวัติกรรมการจริยธรรม ดาวน์โหลด