ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ติดต่อเรา


นายจิณพงษ์ สิทธิรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 02 547 1710
นางสาวรณิดา สมิตานนท์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 02 547 1000 ต่อ 6895
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน กพ. ชั้น 7
ถ.ติวานนท์ อ.เมืองฯ จังหวัดนนทบุรี 11000